PexHost - Për ne

Qëllimi jonë, qëllimi kryesor i PexHost, LLC. është që të ju ofrojmë shërbime cilësore me çmime sa më të favorshme dhe të përballueshme për çdo person apo kompani.

Gjithashtu ne kemi për qëllim që çdo klient i PexHost, LLC. të ndahet i kënaqur nga shërbimi dhe mbështetja jonë për klient.

Stafi mbrapa PexHost, LLC.

PexHost, LLC. udhëheqet nga personel i cili ka përvoj në shërbimet që ne ofrojmë. Ne jemi këtu për të siguruar biznesin tuaj dhe për të bërë atë të suksesshëm.

Stafi jonë përbëhet nga disa sektore, si psh: Sektori për kujdes ndaj klientëve, Departamenti i shitjeve, Sektori për Marketing, Sektori për mbështetje teknike, dhe të gjitha këto Sektore udhëhiqen nga persona që janë me përvojë në sektorin përkatës.

Teknologjia

PexHost, LLC. përdor teknologjinë e kompanis shumë të mirënjohur, Intel.

Ne mundohemi që të jemi në hap me zhvillimet teknologjike dhe mundohemi që ato zhvillime ti implementojmë dhe ti bëjmë të përdorshme edhe për klientet tonë.


JU DUHET NDIHME? +377 45 233 581 / +377 45 689 418 - info@pexhost.net
Copyright © 2013-2016 - PexHost.net. - Te gjitha te drejtat e rezervuara.